Boek bestellen
Bij afhalen kost een exemplaar €40,00,
bij toezending kost een exemplaar € 45,00.
Verzoeke het gekozen bedrag over te maken naar NL36 INGB 0007 1764 99
van de Stichting Hinckaertshuis Groningen.

Bestelformulier

 

aantal:
bedrag in €:
aanhef:
voorletter(s):
tussenvoegsel(s):
naam:
adres:
postcode:
woonplaats:
e-mail adres:

Door op ‘formulier afdrukken’ te klikken maakt u een afdruk voor uw eigen administratie.


Door op ‘bevestigen’ te klikken gaat u akkoord en wordt het formulier verzonden.